במשך מאה שנה האדם התרגל לרעיון שהוא התפתח. נאמר כי "האיש יורד מהקוף". אך מכיוון ששכונת הטבע הזו עם הקופים אינה מתאימה לנו למחצית, אנו ממציאים סיפורי אבולוציה יפהפיים, מהקוף הצמחוני ועד הצייד, דרך לוסי אוסטרלופיתקוס. ב -1976 מובס החזון הליניארי הזה של...