לפני 20,000 שנה, בני האדם החלו לביית בעלי חיים ולהפיק תועלת מתפקידיהם המרובים: הם הצליחו לגוון את תזונתם, להגביר את הניידות שלהם או אפילו להתלבש. כיום בעלי החיים מייצגים 40% מהייצור החקלאי העולמי. זה מספק פרנסה וביטחון מזון ל 45 מיליון פסטורליסטים במדינות מפותחות ו...