יש אנשים שרואים באוכל כמקור הכנסת אנרגיה לגוף.. ולא יותר מכך. יש אנשים שרואים באוכל חוויה מסעירת חושים.