fbpx

מוצרי המזון האירופיים האיכותיים הם תוצר של מומחיות והיסטוריה עשירה של המחוזות השונים שארולה, לימוזין, זימנטל – יותר עסיסיים ויותר משוישים, ולכל זן בקר תכונות ייחודיות לו.

בשר הבקר האירופי מעוגן במורשת הקולינרית והוא הבסיס למתכונים מסורתיים המפורסמים בעולם כולו: צלעות בקר, ביף בורגיניון, צלי בקר, גולש והוא גם הבסיס למתכונים בני ימינו: המבורגר, בקר מעורב, שיפודים, טרטר, קרפצ’יו.

בשר העגל, המופק מעגלים בני פחות משמונה חודשים, הוא מומחיות אירופית 
ואכן, אירופה היא האזור היחיד בעולם המגדל עגלים לאטליז.

בשיטות ייצור המתאפיינות ביכולת בקרה למופת שמקורן בידע ובמיומנות ייחודיים, בהן הימנעות מצער בעלי-חיים, בשר הבקר האירופי בעל איכויות הטעם הגבוהות במיוחד יכבוש את החיך של אניני הטעם המעודנים ביותר בישראל