fbpx

בקר אירופאי

בקר אירופאי הוא הבטחה לבשר איכותי, אשר הופק בסביבת חווה טבעית עם עקיבות יוצאת מן הכלל.

טריטוריה: האקלים המתאים לייצור דשא

האקלים הממוזג של אירופה תורם לייצור דשא ומוערך רבות על ידי מעלי גירה ואוכלי עשבים, בעלי החיים היחידים בעלי היכולת להפוך תאית לחלבון.

מזון: מודל חקלאות ייחודי

ברוב המדינות האירופאיות, מזון הבקר מיוצר בחווה ומכיל בעיקר דשא, חציר או תוצרי צמחים (בצרפת, לדוגמה, מזון הבקר מכיל 80% דשא וחציר וכמו כן 92% תוצרי צמחים מהחווה).

טבעיות: תקנים וכללים מחמירים

טבעיות הינה לב ליבה של ייצור בקר אירופאי, שדבק בכללים האוסרים הורמונים מאז שנת 1989, בשר בעלי חיים מאז 1990 ואנטיביוטיקה כמקדמת צמיחה מאז 2006.

גיוון: מגוון המינים הגדול בעולם

בין המינים המפורסמים ביותר: שארולה, לימוזין, סימנטל, בלונדי אקויטני, מונבליאר… כולם מגיעים מטריטוריות ואזורים אירופאים שונים מאוד זה מזה, שמעניקים איכויות מיוחדות לבעלי החיים: צבע, מורפולוגיה, ביצועי ייצור בשר וחלב, ואיכויות הטעם.

עקיבות: עקיבות מלאה מהחווה אל הצלחת

כאשר תעשיות אירופאיות מייצאות בקר, הן מייצאות גם את הדרישות שלהן. לא משנה היעד, בקר אירופאי נהנה מעקיבות יוצאת מן הכלל. ניתן לעקוב אחר כל בעל חיים מהלידה עד החיתוך, הודות לדרכון האישי שניתן לכל ראש בקר.

ידע מעשי: חיתוך אנטומי מדויק וייחודי

הידע המעשי האירופאי בתחום החיתוך, במיוחד הידע הצרפתי, מוכר על ידי קצבים ברחבי העולם. המצוינות שלו משתקפת ביסודיות שלו שמנצלת כל שריר ושריר: בסך הכל ניתן לקבל עד 32 נתחים. בצורה זו, הבקר חושף את העושר והאופי שלו.