fbpx

במרבית מדינות אירופה המזון של הבקר מופק במשק. הוא מורכב ברובו מעשבים, מספוא או תוצרים צמחיים. בצרפת למשל 80% מהתזונה של הבקר הגדל לצורך הפקת בשר מורכבת מעשבים ומספוא, ו-92% מהמוצרים הצמחיים באים מהמשק.

מוזמנים להמשיך ולעקוב כאן, ולהתוודע לבשר הבקר האירופאי >> בקרוב!!!! ברשתות השיווק המובחרות בארץ!!!