fbpx
רווחתם של חיות משק

אנשי מקצוע בעלי חיים, הובלה, סחר ושחיטה חייבים לדאוג לבריאותם ונוחותם של בעלי החיים על בסיס יומי. עליהם לחסוך מהם כל סבל או מצב מלחיץ, שניתן להימנע ממנו, על מנת להבטיח את הגנתם ורווחתם.

הידע שלהם בא לידי ביטוי בטיפול ובתשומת לב הניתנים מדי יום לבעלי החיים שבאחריותם.

זה מבוסס על מפרטים ומדריכי שיטות עבודה טובות ועומד בתקנות צרפתיות ואירופיות, שיש בשפע בתחום רווחת בעלי החיים.

לפיכך, רווחת בעלי החיים מוגדרת בחוק מיום 10.7.76 הנוגע להגנת הטבע:

“כל בעל חיים שהוא יצור חיוני חייב להיות ממוקם על ידי בעליו בתנאים תואמים את ציוויו הביולוגיים של המין שלה”.

אמנם רווחת בעלי חיים היא המטרה הרצויה, אך במצב הידע הנוכחי קשה להעריך. לכן מושם דגש על פרקטיקות לטיפול באדם היטב כלפי בעלי חיים, על בסיס יישום של חמישה עקרונות מנחים עיקריים:

– וודאו כי בעלי החיים מוגנים מצמא, רעב ותת תזונה
– לספק לבעלי חיים נוחות מתאימה
– וודאו כי בעלי החיים מוגנים מכאב, פגיעה ומחלות
– יש לוודא כי בעלי החיים אינם חוששים ולהימנע ממצבים מלחיצים
– להבטיח כי בעלי החיים יוכלו לבטא את ההתנהגויות הנחשבות לנורמליות עבור המין.