fbpx

גידול בעלי חיים הפך ליעד נפוץ לביקורת בתקשורת ובדעת הקהל. ספרים רבים, עטיפות מגזינים, כותבי טורים הפכו אותו ל”סוס התחביב “שלהם עד כדי כך שמנהל מקצועי לאומי, עצמו מגדל, תהה לאחרונה אם אין סוג חדש של “שור שליח”.

משבר בריאות הפרה המטורפת היה אחד הגורמים לתופעה זו. הגלובליזציה של המסחר והפצת המידע מראות לעיתים קרובות מערכות רבייה של ממדים ותפקוד ללא מה שקיים כיום בצרפת ואפילו לא באירופה.

צרכנים, שאיבדו במידה רבה את “שורשיהם הכפריים”, מתקשים ליצור את הקשר בין מערכות בעלי חיים, תפקוד המגזרים ומוצרים מן החי שהם צורכים. לפיכך, על תחומי הבשר והחלב לנהל דיאלוג כדי להראות את חוזקותיהם תוך הסבר על האילוצים המוטלים עליהם, לחפש בשקיפות מרבית את הנוהגים האמיתיים ביותר להחזיר ולגבש. אמון הצרכנים והאזרחים.

חידוש הדיאלוג עם החברה, העלאת המודעות לשיטות החקלאות והצדקות שלהם, למוצרים ולמגזרים הנלווים אליהם, לתת לצרכנים אמון וקנאה, הם כל פרויקטים דחופים ומכריעים עבור המגזרים.

עידוד צעירים להתייצב בגידול, בשחיטה, בעבודה במשחטות ובתעשיות במורד הזרם והזרם, שם יש למלא תפקידים רבים, יאפשר לעמוד באתגר של חידוש ענפי אוכלי העשב. ללא הידע של כל הגברים והנשים הללו, לא רק היכולת לייצר ולפיכך ביטחון תזונתי, אלא גם כל הגסטרונומיה הצרפתית וחיוניות האזורים הכפריים שתיפגע.

השגת תחרותיות בכל הקשרים ואבטחת אספקה ​​באמצעות חוזים בין מגדלים וקונים הם דרכים שנבדקו על ידי המגזרים כדי להתמודד עם תחרות עולמית מוגברת.

הכרה ותמורה לשירותי המורשת, התרבות, הסביבה, הכלכלה והחברה החברתית הניתנים על ידי רבייה ומגזריה יביאו לנבחרי ציבור ולאזרחים מודעים לחשיבות הפעילויות הללו. זה יעזור להנציח אותם, בהקשר בו הם נתקלים בקשיים כלכליים ופוגעים בתדמיתו.

Credit : la-viande.fr https://www.la-viande.fr/environnement-ethique/atlas-elevage-herbivore/elevage-filieres-demain